Η «ΑΣΤΥ ΕΕ» αποτελείται από μία ομάδα επιστημόνων με πολυετή εμπειρία στη διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών και την οινοπαραγωγή. Σκοπός μας είναι η ανάδειξη ενός μοναδικού ελληνικού κρασιού, της ρετσίνας, μέσω της αξιοποίησης της επιστημονικής έρευνας, της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα συμβάλλουν στη δημιουργία νέων κρασιών και στην προβολή και τη διάδοση της κουλτούρας απόλαυσης της ρετσίνας με έναν νέο, διαφορετικό τρόπο.